8. november 2021

EU-forbrugere:Udfas antibiotika, kobber og plastdækning af økologisk produktion

Vækst i den økologiske produktion er afhængig af forbrugernes tillid til de økologiske varer. Hvis for eksempel brugen af visse typer af gødninger, medicin, bekæmpelsesmidler eller plastik svækker forbrugernes lyst til at købe økologi, er det vigtigt at finde alternativer. Det er formålet med EU-projektet Organic-PLUS, som også Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager i.

Et norsk forskerhold har spurgt forbrugere i Frankrig, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Spanien og Storbritannien om deres holdning til en række hjælpestoffer i økologien. Det er der kommet rapporten Survey on Public Opinion in Europe regarding contentious inputs - a report ud af.

Skønt nationale forskelle i besvarelserne konkluderer rapporten overordnet, at forbruget af antibiotika, kobber og plastdække af jord mod ukrudt bør udfases eller minimeres for at imødekomme de økologiske forbrugere. Undersøgelsen peger desuden på, at forbrugere i Sydeuropa har større fokus på fødevarekvalitet, mens forbrugere i Nordeuropa prioriterer dyrevelfærd og etik højere. Kultur, samfund og individuelle forståelser har afgørende betydning for, hvordan forbrugere prioriterer, når det kommer til bæredygtige løsninger, og de økologiske produktionssystemer skal være bredtfavnende og løse flere problemstillinger samtidig.

Forbrugerne er i undersøgelsen blevet bedt om at vælge de tre vigtigste blandt disse otte udsagn:

  • undgå plastoverdække
  • undgå brug af kobber som fungicid
  • undgå brug af mineralolie (paraffin)
  • reducér brugen af antibiotika
  • forbyd konventionel halm til strøelse
  • undgå brug af tørv til planteproduktion
  • producér vegansk uden input fra animalske kilder
  • undgå syntetiske vitaminer i foder

Størst bekymring for antibiotika

Reduktion af forbruget af antibiotika scorer samlet set højst bortset fra i Spanien og Storbritannien, hvor reduktion af plastik er vigtigere. Respondenterne finder antibiotika vigtigst pga. påvirkningen af menneskers og dyrs sundhed. 60 pct. af spanske og norske respondenter ønsker strammere lovgivning. 29-40 pct. fra Polen, Italien, Tyskland og Frankrig ønsker et decideret forbud, mens kun 6-20 pct. fra Norge, Storbritannien og Spanien ønsker dette.

Kobber er på andenpladsen

Den næst-vigtigste prioritet er at undgå brug af kobber som fungicid. Kobber er stadig tilladt i de fleste EU-lande og anvendes især inden for produktion af vin, frugt, og kartofler. Kobber er giftigt i miljøet og har høj persistens. 50 pct. af forbrugerne i Italien og Spanien ønsker regulering og stramninger. En tredjedel fra Polen og en fjerdedel fra Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien ønsker helt at forbyde kobber. I Danmark er der allerede et generelt forbud mod brug af kobber i landbruget.

Jorddækning med plast er upopulær

Tredje højeste score får plastdækning af jorden, der anvendes til at bekæmpe ukrudt. Omkring 50 pct. ønsker decideret et forbud mod jorddækning med plast, og kun en minimal andel finder den nuværende brug acceptabel. Det skal ses i relation til, at 25 pct. ønsker at forbyde antibiotika, og 23 pct. vil fjerne brugen af kobber.

En del respondenter svarer ”ved ikke/ingen holdning” til de forskellige inputs, hvilket indikerer et lavt kendskab til selve produktionsprocesserne. Dette forekommer hyppigst hos norske og britiske respondenter.

Merpris er usikker

Det er kendt fra andre undersøgelser, at forbrugere er villige til at betale 10-20 pct. mere for økologiske varer. Respondenterne er her blevet spurgt om deres villighed til at betale mere, hvis deres krav til de nævnte input blev imødekommet. Italienske respondenter er mest villige til at betale mere, mens de franske er mindst villige. I alle tilfælde var der en forholdsvis høj svarrate med ”ved ikke”.

Karakteristik af den økologiske forbruger

Flere end 15.000 økologiske forbrugere har deltaget i undersøgelsen. Den typiske økologiske storforbruger af økologi er kvinde, har en universitetsuddannelse, er mellem 20 og 30 år og bor på landet eller i storbyer.

Størstedelen af forbrugere køber økologiske produkter, fordi det er bedre for miljøet, herunder biodiversitet og jordens sundhed, for menneskers sundhed og dyrevelfærd og for klimaet. 69 pct. finder, at økologiske produkter for dyre, og 42 pct. har ikke tillid til miljømærkerne og mangler information. 41 pct. af respondenterne finder ikke lovgivningen og standarder for økologi strenge nok.

Forbruger Web Helge Bjerregrav

Foto: Henrik Bjerregrav

Organic+
EU Flag (1)

Kontakt

Frank W. Oudshoorn, chefforsker, foud@icoel.dk

Frank Oudshoorn
Luk (Esc)