18. november 2021

Efterafgrøder:Tre videoer sætter spot på ny viden om kulstof- og kvælstofvirkning

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har produceret tre korte videoer, der forklarer, hvordan efterafgrøder fungerer og hvilke klima- og gødningseffekter, man kan opnå med efterafgrøder.

Vellykkede efterafgrøder holder jorden grøn året rundt og bidrager dermed til at binde kulstof i jorden. De kan desuden forhindre tab af næringsstoffer efterår og vinter, og er der tale om blandinger med bælgplanter, binder de kvælstof og kan have en betydelig gødningsvirkning i den efterfølgende afgrøde.

Gødningseffekt af efterafgrøder

Forskere har målt eftervirkning på op til 100 kg N i efterafgrøder med kløver. Det fortæller seniorforsker Peter Sørensen, Aarhus Universitet, i videoen Gødningseffekt af efterafgrøder.

Tips til at vurdere kvælstofeffekt af en efterafrøde

For at opnå den høje eftervirkning, skal efterafgrøderne etableres så tidligt som muligt. Det forklarer Økologikonsulent Dennis W. Petersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, i videoen Tips til at vurdere kvælstofeffekt af en efterafgrøde. Han viser, hvordan man på kløverplanternes rødder kan se, om der er godt gang i kvælstofbindingen eller ej.

Efterafgrøder kan optimere kulstofbinding i jorden

Efterafgrøder er en kilde til at lagre kulstof i jorden. Fra en sort jord sker der et kulstoftab pga. omsætning i jorden. Det er også tilfældet fra bevokset jord, men her sker der samtidig en tilførsel af kulstof til jorden via planternes fotosyntese. Hvordan man måler kulstoflagring, forklarer Ph.d.-studerende Esben Øster Mortensen, Aarhus Universitet i videoen Efterafgrøder kan optimere kulstofbinding i jorden.

Følg med på Youtube

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har oprettet en Youtube-kanal, hvor alle vores faglige videoer ligger. Abonner på kanalen - så får du besked, når der er nye videoer.

Kontakt

Dennis Weigelt Pedersen, dewp@icoel.dk

Dennis Weigelt Pedersen
Luk (Esc)