14. december 2021

Video:Økologiske efterafgrøder set fra himlen

Hvordan hænger satellit- og dronebilleder af efterafgrøder sammen med den virkelige plantevækst på marken og med den efterfølgende gødningsvirkning for næste afgrøde? Det er nogle af de spørgsmål, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder på at afdække i projektet Anvendt teknologi til økologisk planteavl.

I en ny video viser og fortæller Lars Egelund, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, hvordan det foregår i praksis.

Jordprøver bliver analyseret for N og C, og planteklip fra markerne bliver vejet og analyseret for på den måde at undersøge sammenhængen mellem markdata og billeder. Dronen afprøves som supplement til satellitten, for måske er det en brugbar teknologi, når det er overskyet, og satellitterne ikke kan levere brugbare billeder.

"Forskerne har arbejdet med teknologien i en årrække. Nu skal vi se, om deres resultater kan komme ud i marken og virke. Det vil være et stort fremskridt, hvis vi på basis af billeder af efterafgrøden kan forudsige gødningsvirkningen i den følgende afgrøde," siger Lars Egelund Olsen.

Hans ønskescenarie er, at landmænd ved mark- og gødningsplanlægning i fx MarkOnline kan inddrage værdien af efterafgrøderne ud fra satellitfoto.

Kontakt

Specialkonsulent Lars Egelund Olsen, lols@icoel.dk

Lars Egelund Olsen
Luk (Esc)