19. november 2021

Dyrk mysli til køerneMultiafgrøder øger selvforsyningen og gavner klimaet

I en ny video fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug fortæller konsulenter i ØkologiRådgivning Danmark og Innovationscenter for Økologisk Landbrug hvordan, de arbejder med at blande kraftfoderet til køerne i marken i stedet for først at gøre det i foderblanderen.

Fire modige økologiske landmænd lægger jord og køer til eksperimentet, hvis overordnede mål er at gøre det økologiske kvægbrug selvforsynende med foder og mindre afhængigt af klimabelastende import.

Når havre, byg, ærter, hestebønner og andre foderemner dyrkes sammen i stedet for hver for sig, er det for at gøre afgrøden robust og dyrkningssikker og for at øge biodiversiteten i og omkring marken.

Arbejdet med multiafgrøder til kvægfoder foregår i projektet Det selvforsynende kvægbrug og omfatter såvel korn og bælgsæd til modenhed som kløvergræs med et ekstraordinært stort antal arter.

Kontakt

Malene Kræfting, malk@icoel.dk

Malene Hangstrup Kræfting
Luk (Esc)