11. oktober 2021

Derfor virker træersom klimasikring

Ny animationsfilm viser hvordan, træer på markerne kan fungere som buffer for regnvand – både når der er for lidt og for meget af det.

Et træ er lige så stort under jorden som over jorden. Det store rodnet og den ubearbejdede jord omkring det kan blive et vigtigt redskab til at klimasikre landbruget, når kraftige regnskyl og tørkeperioder i fremtiden bliver mere udbredt.

Hvordan det virker i praksis, kan man se i en lille animationsfilm, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug netop har produceret.

Det er bl.a. træernes evne til at optage store mængder vand, der gør dem nyttige som klimasikring. Langs træers dybe rødder opstår der lange ubrudte gange ned i jorden, som vandet nemt kan løbe ned i. Samtidig er træer og buske gode til at optage vand over en lang periode, så jorden under dem ikke er vandmættet. De skaber ganske enkelt mere plads til vand i jorden.

Erosion bliver et stigende problem

Allerede i dag har mange jorder svært ved at opsuge regnen i samme takt, som den kommer. Det vil i stigende grad gå ud over udbytter, jord og miljø, vurderer Dennis Weigelt Pedersen, der leder projektet 'Skovlandbrug som middel til klimatilpasning' i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

»Vi har mere travlt, end vi nok troede. Vi får mere ekstremt vejr, mere regn på kortere tid og flere koncentrerede varmeperioder. Erosion vil blive et større problem på skrånende marker. Vi vil miste jord, kulstof og frugtbarhed, og vi må undersøge hvordan, vi håndterer det. Træer kan være et af redskaberne,« siger han.

I tørkeperioder kan træernes skyggevirkning være med til at beskytte afgrøderne.

Skovlandbrug som middel til klimatilpasning

  • Projektet indsamler og bearbejder viden om træers og buskes evne til at stabilisere og klimasikre dyrkningsforholdene i en fremtid med mere ekstremt vejr
  • Projektet ledes af Innovationscenter for Økologisk Landbrug
  • Samarbejdspartnere: Aarhus Universitet
  • Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug
Luk (Esc)