Udgivet 14.09.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Har du grovfoder nok, eller skal du søge dispensation?

Årets tørke har udfordret grovfoderproduktionen. Økologer bør nu vurdere, om de er nødt til at søge dispensation til at fodre med 50 % grovfoder.

Tørken i foråret og forsommeren har betydet, at 2023 har været et udfordrende år for de fleste landmænd og ikke mindst økologiske mælkeproducenter.

Første slæt kløvergræs var af middel udbytte, og tørken har mange steder kostet 2. slæt og nogle steder reduceret udbyttet i 3. slæt. Afgræsningsmarkerne var hårdt ramt, og mange måtte tage hul på 1. slæt ensilage for at erstatte det foder, der manglede. Flere har høstet vårbyg til helsæd for at supplere, men også her var udbyttet lavt, da vårsædsmarkerne var hårdt ramt af forårstørken.

Heldigvis kom regnen, og græsmarkerne er kommet igen og kompenserer nu for tabt udbytte. De kan kompensere for meget, men næppe for hele tabet i de tidligere slæt.

Majsen redder ikke grovfoderhøsten

Ved indgangen til 2023 havde de økologiske mælkeproducenter i gennemsnit en grovfoderbeholdning på niveau med udgangen af tørkeåret 2018. Det vil sige, at der manglede grovfoder til ca. to måneders forbrug på lager. Majsen tegner godt, men udgør en lille del af det økologiske grovfoderareal, så det bliver heller ikke den, der fylder lagrene op.

Få overblik over behovet for at søge dispensation

Mange har i år planlagt efter, at beholdningerne skulle bygges op men må i stedet forvente en lavere grovfoderbeholdning ved udgangen af året end ved indgangen. Det kan derfor blive vanskeligt at opfylde kravet om en grovfoderandel på mindst 60 % til de økologiske drøvtyggere.

Det er vigtigt, at du opgør din grovfoderbeholdning, så lagerudviklingen bliver synlig. Det er muligt at søge dispensation til at reducere grovfoderandelen fra 60 til 50 %. Jo hurtigere, du laver en tilpasning, jo større effekt får den.
Ansøgningsblanketten findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. En evt. dispensation træder først i kraft, når der er kommet svar på din ansøgning.
Inden du går i gang med at fodre med en lavere grovfoderandel, bør du altid sikre dig, at dit mejeri/slagteri tillader en reduceret grovfoderandel.

Landbrugsstyrelsen