Udviklingsdag for økologikonsulenter 2023

Udviklingssamarbejdet for økologikonsulenter i DLBR Dansk Økologi holder årsmøde med valg til styregruppen samt præsentation af ekspertgruppernes produkter om formiddagen.

Om arrangementet

Velkommen til DLBR Dansk Økologis Årsmøde og Udviklingsdag samt generalforsamling for ØKOLOGI -  Inspiration til Jordbruget.

Dagens program

9.00: Ankomst, indtjekning, kaffe og brød
9.20: Velkommen og gennemgang af dagens program v. formandskabet for DLBR Dansk Økologi

9.30: Ekspertgrupperne 2023: første generelle præsentation i plenum samt fælles præsentation af de to grupper:

 • Biomassernes værdi
 • Den sunde nykælver

10.10: Anden runde præsentation – opdelt i hvert sit faglige rum

 • Der arbejdes dybere ned i ekspertgruppe-produkterne
 • Vi går ud i to grupper og dykker ned i de nye ekspertgruppeprodukter

11.00: Årsmøde for DLBR Dansk Økologi

 • Beretning, herunder præsentation af strategien v/Solvejg Horst
 • Præsentation af årsplanen/scenarier for 2024, herunder økonomiramme
12.30: Frokost

13.00: Årsmøde for DLBR Dansk Økologi – fortsat: 

 • Beslutning om, hvilket scenarie og hvilke opgaver, der skal fokuseres på i 2024
 • Valg til styregruppe for DLBR Dansk Økologi
  • Der skal vælges en samlet styregruppe på tre medlemmer, valgt blandt kredsen af DLBR-økologikonsulenter, samt en suppleant. Dertil kommer to medlemmer, udpeget af Innovationscenter for Økologisk Landbrug
  • På valg er: 
  • Anne Mette Fruekilde, er villig til at modtage genvalg
  • Pladsen efter Solvejg Horst, som udtræder – dette valg er for en 1 årig periode
  • (der skal vælges to til styregruppen samt en suppleant)
 • Styregruppen udgøres i 2023 af følgende: Solvejg Horst, Anne Mette Fruekilde, Tina Tind Wøyen, samt Jens Peter Paulsen som suppleant. Tinas plads er ikke på valg i år, da hun blev valgt for 2 år i 2022. Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager med Birgit Ingvorsen og Kirsten Holst.
 • Evt.
14.00: Kaffe
 14.30: Årsmøde/Generalforsamling for ØKOLOGI - Inspiration til Jordbruget
 • Velkomst v. formand Peter Mejnertsen
 • Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning for bladets udvikling og drift i 2023 v. formand Peter Mejnertsen
 • Gennemgang og godkendelse af regnskab 2022, samt forventet 2023 v. Aase Holmgaard, redaktionsgruppen
 • Fremlæggelse af budget for 2024 v. Aase Holmgaard, redaktionsgruppen
 • Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt indleveres til redaktionsgruppen senest 24. november.
 • Valg: 
  • Nuværende bestyrelse:  Kirsten Lund Jensen, Kirsten Holst Sørensen, Peter Mejnertsen, Claus Østergaard, Nikolaj Østergård Wagner (er fratrådt). ØkologiRådgivning Danmark er sikret en plads i kraft af flest abonnenter, der vælges yderligere to blandt de øvrige DLBR-virksomheder. 
  • Nuværende redaktionsgruppe: Karen Munk Nielsen, Hanne Børsch, Aase Holmgaard og Lars Lyholm Johansen. På valg er Aase Holmgaard og Lars Lyholm Johansen.
 • Evt.
16.30: Afslutning på udviklingsdagen

 

Pris for at deltage

Prisen for at deltage er kr. 700,00 inkl. moms, som opkræves via faktura.

Tilmelding

Tilmelding senest den 28. november 2023 via formularen herunder, hvorefter din tilmelding er bindende.

Yderligere information

Kirsten Holst, E-mail: kirh@icoel.dk, telefon 2093 0965

Tilmelding til Udviklingsdag for økologikonsulenter 2023