Temadag om græsprotein

Planter, produktion og perspektiver for græsprotein

Erik Fog

Om arrangementet

På temadagen er der om formiddagen demonstration af høst af græs til proteinfremstilling samt gennemgang af bioraffineringsanlægget på Ausumgaard.

Til frokost er der fælles orientering i foredragssalen.

Om eftermiddagen er der viden-café med en række stationer, hvor man kan høre nærmere om bl.a. græs- og kløversorter, der egner sig til proteinfremstilling, foderkvalitet af græsproteinet, udfordringer for høstlogistikken, teknisk optimering ved forbehandling af græsset før presning, græspulpens effekt på indvoldsorm og bæredygtighedsberegninger på græsprotein.

Tilmeld dig temadagen

Temadagen afholdes i samarbejde med Ausumgaard, SEGES Innovation og Food & Bio Cluster Denmark som en del af projekterne Græs-prof og TailorGrass, som er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Promilleafgiftsfonden og Svineafgiftsfonden.