Studietur for Økologirådgivere i DLBR

DLBR Dansk Økologi arrangerer studietur for økologirådgivere i DLBR

Kirsten Holst Sørensen

Om arrangementet

Husdyrinteresserede starter med et gårdbesøg hos Økologisk mælkeproducent, og planteinteresserede starter dagen med et besøg på Højbakkegård.
Der vil være fælles frokost på Højbakkegård, og derefter giver Kristian Thorup-Kristensen en introduktion til forskning i planterødder, og vi besøger i Radimax-anlægget.
Derefter besøger vi KU - det tidligere Landbohøjskolen, hvor vi både får mulighed for at høre om Forskningsprojektet Cattle Crossroads og se den helt nye udstilling om husdyrproduktion gennem historien. 
Dagen afsluttes med Dialogmøde på Axelborg med Kirsten Lund Jensen m.fl. fra Landbrug & Fødevare Økologi og fælles aftensmad på Restaurant Mark.

Lokation

Sjælland med afslutning i København

HUSDYR-RELATERET: Start kl. 9.30 hos Økologisk mælkeproducent Per Thomasen, Hjørnegårdvej, 4070 Kirke Hyllinge

PLANTE-RELATERET: Start kl. 10.00 på Højbakkegård, Højbakkegård Allé 30, 2630 Taastrup

 

Transport mellem lokationer foregår i egne biler.

 

Deltagerpris: 375 kr. pr. deltager, som dækker gaver til besøgsværterne samt frokost, eftermiddagskaffe og administration.
Middag på restaurant Mark afregnes individuelt.

Kontakt

  • Solvejg Horst, formand for DLBR Dansk Økologi på sol@oerd.dk
  • Thomas Vang Jørgensen, ØkologiRådgivning Danmark tvj@oerd.dk
  • Birgit Ingvorsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug på tlf.: +45 23 74 37 98 eller mail: biin@icoel.dk

Tilmelding er nødvendig via formularen længere nede på siden senest den 24. maj 2023

 

 

Program

Tid

Aktivitet

09.30

Vælg imellem Gårdbesøg eller Højbakkegård

09.30 - 11.30

HUSDYR-RELATERET

Gårdbesøg hos Økologisk mælkeproducent

Per Thomasen, Bækkenstoft. Hjørnegårdvej, 4070 Kirke Hyllinge –
Landmand siden 1985, økolog siden 1998. 220 malkekøer, 400 ha. Fem ansatte.

ELLER

 

10.00 - 11.45

PLANTE-RELATERET

Genanvendelse af affald fra byerne
v/ Lektor Jacob Magid Højbakkegård Højbakkegård Allé 30, 2630 Taastrup –
Jacob Magid introducerer os til forskning i genanvendelse af organisk affald fra byerne. Hvad sker der med dyrkningsjorden når vi tilfører slam? Påvirker det jordens frugtbarhed, kan planterne udnytte næringsstofferne og hvad bliver der af de uønskede stoffer, som slam indeholder?   

12.00 - 12.30

FÆLLES FROKOST på Højbakkegård

12.30 - 14.00

Radimax-anlægget og forskning i planterødder
v/ Professor Kristian Thorup-Kristensen Højbakkegård Allé 30, 2630 Taastrup - Kristian Thorup-Kristensen vil give os en introduktion til forskning i planterødder og vi besøger i Radimax-anlægget. Kristian åbner døren til en ny verden af viden om, hvad der foregår under jorden når planters rødder vokser, og give os nogle perspektiver på, hvad den viden kommer til at betyde for fremtidens planteavl.

14.00 - 15.00

Kørsel i egne biler til KU Frederiksberg Campus (KVL).

KU Frederiksberg Grønnegårdsvej 8, 1870 Frederiksberg. 

Eftermiddagskaffe i mødelokale på KU Frederiksberg campus.

15.00 - 16.00

Udstillingen Produktionsdyr: et galleri for det muliges kunst
v/ Lektor Nathalie Brichet. KU Frederiksberg. - Nathalie Brichet viser rundt og fortæller om den netop åbnede udstilling. På basis af et tværvidenskabeligt forskningsprojekt kombinerer udstillingen gamle forsknings- og studiesamlinger og ny-indsamlede genstande til et materielt arkiv over videnskabelige triumfer, veterinære og husdyrvidenskabelige udfordringer og samfundsmæssige prioriteringer på husdyrområdet historisk og nutidigt.

16.00 - 17.00

Forskningsprojektet Cattle Crossroads
v/ Professor Liza Rosenbaum Nielsen KU Frederiksberg - Hvordan kan en fremtidig bæredygtige kvægproduktion i Danmark se ud? Liza Rosenbaum Nielsen giver os et indblik i, hvordan der bliver arbejdet med den problemstilling i det tværvidenskabelige forskningsprojekt Cattle Crossroads.

17.30 - 19.00

Besøg hos Landbrug & Fødevare Økologi
v/Økologichef Kirsten Lund Jensen Axelborg Axeltorv 3, 1609 København V - Her er der anledning til at høre mere om det arbejde, L&F gør for økologien og til en uformel drøftelse af aktuelle faglige og politiske emner.

19.00 - ?

Middag – Økologisk middag på Restaurant Mark

 

Tilmelding til studietur for økologirådgivere i DLBR

Venligst vælg enten Husdyrbesøg ELLER Plantebesøg
Arrangementet afholdes af DLBR Dansk Økologi, som er et udviklingssamarbejde mellem lokale DLBR virksomheder og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Formålet er i fællesskab og på baggrund af den nyeste faglige viden at udvikle og udbrede konkurrencedygtige rådgivningsprodukter, som skaber økonomisk og økologisk robusthed på økologiske bedrifter og bedrifter under omlægning.