Stribedyrkning, ærter og efterafgrøder: Økologiske markforsøg på Lolland

Tag med på markvandring i de økologiske forsøgsmarker på Lolland og se stribedyrkning, efterafgrøder og ærter.

Otto Nielsen

Om arrangementet

Tag med, når Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Nordic Beet Research og VKST inviterer til markvandring i de økologiske forsøgsmarker på Lolland for at se på stribedyrkning, efterafgrøder og ærter.

Undervejs vil der være en sandwich og en forfriskning. Alle interesserede er velkomne, og arrangementet er gratis.

Bemærk, at arrangementet foregår på tre forskellige adresser på Lolland.

 

Stribedyrkning 

Adresse: Højbygårdvej 14, 4960 Holeby

Fremvisning af stribedyrkningsforsøg v. Trine Ørum Schwennesen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug og Otto Nielsen fra Nordic Beet Research

Vi viser et storskalaforsøg med økologisk stribedyrkning af otte forskellige afgrøder i 3 og 6 meters striber. Forsøget er anlagt for at undersøge mulige dobbeltgevinster for både produktion og natur. Hollandske og tyske erfaringer peger blandt andet på en bedre naturlig skadedyrsregulering, stabile eller øgede udbytter, forsinkelse og mindre spredning af sygdomme samt øgede populationer af fugle og bestøvere i marken. Forsøget drives med fuldautomatiserede redskabsbærere fra AgroIntelli og FarmDroid.
Otto Nielsen er til daglig forskningsleder og driver forsøget. Han vil fortælle om hans indledende erfaringer med anlægning og drift af forsøget.

Praktiske erfaringer v. Sven Hermansen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har siden 2021 undersøgt og indsamlet praksiserfaringer hos landmænd, som har afprøvet stribedyrkning. Sven Hermansen fortæller om erfaringerne og giver sit bud på perspektiverne for stribedyrkning som et økologisk dyrkningssystem.

Stribedyrkningsforsøget er en del af projektet StripCrop støttet af ICROFS under Organic RDD6-programmet.

Efterafgrøder

Adresse: Holebyvej 52, 4894 Øster Ulslev

Vi viser en såkaldt efterafgrødebørnehave med forsøgsplanter og fortæller om optimal plantevækst i efterafgrøder. Vi har forsøg med nye og kendte efterafgrøder i renbestand og blanding sået på 4 forskellige måder.

Ærter

Adresse: Engvej 4, 4892 Kettinge

Vi fortæller om forskellige ærtesorter fra projektet ”Peas & Love”,  hvor vi har forsøg med 10 ærtesorter til fødevarer, bl.a. lokale lollandske sorter og spændende accessioner hentet fra NordGen.

”Peas & Love” er et projekt ledet af Københavns Universitet, hvor ca. 300 ærteaccessioner indgår.

Markvandringen er arrangeret i projekterne Strip cropping: improving biodiversity and crop resilience in organic farming (StripCrop), Pea yield stability, taste, and quality – potential of old cultivars for increased organic pea production (PEAS &LOVE) og Økologiske markforsøg – sædskiftesammenhænge som løfter økologien, som er støttet af