Selvforsyning med foder til malkekvæg

Mød andre økologiske mælkeproducenter der er interesserede i at være selvforsynende.

Om arrangementet

Denne formiddag hos Niels Peter Dissing, får du inspiration og sparring fra både kollegaer og rådgivere til forskellige måder at sammensætte foderrationer og markplan på, som kan sikre en høj selvforsyning på dit kvægbrug.

Høj selvforsyning giver et robust fundament på den økologiske malkekvægbedrift.

 • Hvilke afgrøder passer bedst på din bedrift 
 • Hvilke foderafgrøder passer sammen fodringsmæssigt?
 • Hvordan får du næringsstofforsyningen til at hænge sammen?
 • Hvad gør andre, der stræber efter 100% selvforsyning? 

Dagens program

 • 10:00 Velkomst, kaffe og boller
  Præsentation og erfaring med selvforsyning på egen bedrift v/deltagerne 
 • 10:30 Seneste projektnyt om selvforsyning/dansk produceret foder v/Irene Fisker, Innovationscenter for Økologisk Landbrug 
 • 11:00 100% hjemmeavlet foder - inspiration til foderrationer v/Solvejg Horst, ØkologiRådgivning Danmark 
 • 11:30 Ideudveksling vedr. 100% selvforsyning - hvad vil jeg prøve? v/deltagerne 
 • 12:00 Let frokost og rundtur på bedriften

Deltagerpris: 200 kr. pr deltager for bolle og frokost 

Kontakt: Solvejg Horst, ØkologiRådgivning Danmark på sol@oerd.dk eller 51 35 71 46

Tilmelding senest den 1. juni på mail: lkr@oerd.dk eller tlf. 76 60 24 61

Netværksmødet er arrangeret i samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug.