Praksisnære dyrkningsforsøg i kartofler og striber på egen bedrift

Se dyrkningsforsøg og hør om mulighederne for at deltage i praksisnære forsøg med kartoffelproduktion og stribedyrkning på egen bedrift.

Sven Hermansen

Om arrangementet

Kom og se praksisnære dyrkningsforsøg med OnFarmPlus-værktøjet og forsøg med stribedyrkning og hør om mulighederne for at deltage i dyrkningsforsøg med kartoffelproduktion på egen bedrift.

Mødested: Herregårdsstald 1.

Dagens program

9.45: Kaffe og brød

10.00: Velkomst v. Anna Borum, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Introduktion til Gram Slot v. Ejnar Bisgaard

10.30: Om forsøgsarbejde v. Lars Bødker, SEGES Innovation

11.00: Introduktion til de konkrete forsøg på Gram Slot v. Malte Nybo Andersen, SEGES Innovation

11.30: Frokost

12.30: Kørsel til forsøgsarealet

12.45: Fremvisning af forsøg med OnFarmPlus-værktøjet samt forsøg med stribedyrkning  v. Trine Schwennesen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

14.00: Tak for i dag, officielt program slutter

Forsøgsplatform for produktion af økologiske kartofler og Stribedyrkning i økologisk planteavl

Arrangementet afholdes af Forsøgsplatform for produktion af økologiske kartofler – stabilitet og udvikling og Stribedyrkning i økologisk planteavl, som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug