Poppelgrise og skovlandbrug som regenerativ landbrugspraksis

Kom med på besøg hos Hestbjerg Økologi og hør regenerativ landbrugspraksis med grise, træer, buske og natur.

Hestbjerg Økologi Marianne Hestbjerg

Om arrangementet

Kom med på besøg hos Hestbjerg Økologi og vær med til at se og drøfte, hvordan foldsystemerne med poppelgrise i skovlandbrug fungerer samt systemets effekter på biodiversitet og kulstofbinding - to vigtige aspekter af regenerativt landbrug.

Program

14.00: Mødes ved Torstedvej 86, 6980 Tim. Ejer af Hestbjerg Økologi Bertel Hestbjerg viser rundt og fortæller om poppelgrise, pileområder og arealer udtaget af drift. Julie Rohde Birk fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug fortæller om skovlandbrug og biodiversitet.

15.00: Kørsel til Torstedvej 73 og fremvisning af bærbuske og permanent græs, som høstes til grise.

16.00: Kørsel 28 km til Nr. Feldingvej 100, 7500 Holstebro og fremvisning af arealer, der er udtaget til natur.

17.00 Sandwich, kaffe og netværk.

Tilmelding

Tilmeld dig senest 20. april via Food & Bio Clusters hjemmeside.