Pløjefri og reduceret jordbehandling

Fokus på livet i jorden

Om arrangementet

Mandag d. 25. september. Ellinglund Økologi v. Gert og Anne Lassen, Ellingvej 16, funder, 8600 Silkeborg. 

Ellinglund solgte ploven for 7-8 år siden. I begyndelsen harvede de meget og dybt, men de seneste år har de reduceret jordbehandlingen med fræser og harve. Der arbejdes med forskellige måder og midler til at fremme det gode liv i jorden. Ellinglund er et kvægbrug med ca. 380 køer og ca. 550 ha hvor de dyrker kløvergræs, lucernegræs, majs, havre, byg og rug.

  • Intro til ejendommen og tankerne bag overgang til pløjefri reduceret jordbehandling
  • Hvilke maskiner egner sig og hvordan kommer man i gang?
  • Efterafgrøder er en vigtig ingrediens, hvilke og hvordan?
  • Demo af balansakløver, blodkløver og vikke som efterafgrøde udlagt i august.
  • Hvordan påvirker vi jordens mikroliv i en positiv retning? 

Program 

Kl. 13:00 Velkomst, Præsentation af bedriften og baggrunden for overgang til pløjefri/reduceret jordbehandling v/Gert Lassen

Kl. 13:30 Hvilke maskiner kan og skal man have, hvordan kan vi få det til at fungere i praksis? v/Mads Juul, ØkologiRådgivning Danmark og Gert Lassen

Kl. 14:30 Efterafgrøder i samspil med reduceret jordbehandling og livet i jorden v/Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark

Kl. 15:00 Kaffe, boller og småkager

Kl. 15:10 Hvordan påvirker man jordens mikroliv i en positiv retning? v/Tove Mariegaard Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Kl. 16:00 Erfaring med pløjefri dyrkning på egen bedrift og idéudveksling

Desuden mulighed for et kig rundt i maskinhuset.

Kontakt: Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark: fcm@oerd.dk eller tlf. 30 62 72 15.

Tilmelding senest den 21. september på mail: lkr@oerd.dk eller tlf. 76 60 24 61.