Økologisk Plantedag

Kom til netværksmøde med Økologisk VKST og Innovationscenter for Økologisk Landbrug og bliv klogere på årets spændende landsforsøg, demonstrationer, hvidkløver til frø og blomsterbrak.

Om arrangementet

Arrangementet bliver afviklet rundt om i markerne hos Roskilde Tekniske Skole på Ledreborg Allé 50 ved Roskilde. Der bliver spændende forsøg og demonstrationer at kigge på – blandt andet med fokus på nye veganske gødninger, nye spænende efterafgrødearter, optimeret dyrkning af bælgsæd, udvikling af græsblandinger til heste med bælgplanter i og ikke mindst pløjefri økologi.

Efter frokost er der mulighed for at komme med konsulenterne i hvidkløvermarken, hvor vi tager en uformel snak om dyrkning af hvidkløver til frø – eller komme med i blomsterbrakken, hvor vi ser på de nye muligheder for forbedring af natur og biodiversitet på din bedrift, som den nye CAP-reform åbner op for. 

Program

09.30 Velkomst og introduktion v/Carsten Hvelplund Jensen, VKST

10.00 Rundtur i forsøg og demonstrationer

  • Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer v/Morten Winther Vestenaa, Innovationscenter for Økologisk Landbrug og Carsten Hvelplund Jensen
  • Efterafgrødebørnehave v/Anna Borum, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og Katrine Hedemand Bak, VKST
  • Bælgsæd – med og uden efterafgrøde v/Darran Thomsen, VKST
  • Hestegræsblandinger v/ Josefine Vinfeldt Adler, VKST
  • Grøngødning (pløjefri) v/Ninna Rieper Boesen

12.00 Frokost

13.00 Valgfri rundtur: hvidkløvermark eller blomsterbrak

14.00 Tak for i dag

Vi glæder os til at se jer til en faglig dag med masser af sparring og erfaringsudveksling.

Tilmelding

Tilmeld nødvendig senest 14. juni. Link til tilmelding på VKST.dk.

Omlægningstjek viden og kompetencer

På dagen præsenteres projekterne Plantebaseret gødning til plantebaseret fødevarer og Økologiske markforsøg sædskiftesammenhænge som løfter økologien, som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug,