Netværksmøde: skovlandbrug med griseproduktion

Velkommen til et spændende netværksmøde hos Hestsbjerg Økologi

Om arrangementet

Velas Økologi og Regen Farmer har i samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug arrangeret et spændende netværksmøde hos Bertel og Marianne, der driver en af landets største økologiske griseproduktioner i kombination med skovlandbrug. Kom til netværksmødet og bliv klogere på hvordan skovlandbrug og husdyrproduktion kan gå op i højere enhed til glæde for bl.a. dyrevelfærd, biodiversitet og kulstoflagring.

Hestbjerg Økologi er en stor økologisk producent af grisekød. De har over de seneste 10 år etableret ca 50 ha med poppel i arealerne, hvor grisene færdes.
Dels for at øge grisenes velfærd, dels for at opsamle kvælstof fra dyrene og for at binde kulstof i jorden. De oplever også, at træerne skaber flere levesteder for vildtlevende arter. Ejerne har derudover genetableret små vandhuller og lavet tiltag til fordel for vildtlevende insekter på deres arealer.

Program:

11.00-12.30 Besøg på Hestbjerg Økologi og rundvisning v. ejer Bertel Hestbjerg 

12.30-13.00 Oplæg i marken omkring kombination af husdyr og træer v. Sophie T. Ranvig, Regen Farmer

13.00-14.00 Frokost og Netværk 

14.00-14.30 Støttemuligheder for økologisk drift v. Sandie Holm, Velas Økologi 

14.30-15.00 Naturtiltag på landbrugsbedrifter v. Christoffer Grønne, Innovationscenter for Økologisk Landbrug 

Tilmelding senest 14. november her.