Netværksmøde for økologiske planteavlere

Skovlandbrug, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, kompost og salgsafgrøder i den økologiske planteavl

Om arrangementet

Vi skal besøge Henrik Jessen, som driver en spændende økologisk planteavlsbedrift på 270 ha nær Kolding.
Bedriften har for år tilbage etableret skovlandbrug på udvalgte arealer. Vi skal se, hvordan skovlandbrug kombineres med moderne økologisk planteavl samt høre om Henriks tanker om og baggrund for at tage udfordringen op.

 • Har skovlandbrug effekt på udbytterne?
 • Giver det flere nyttedyr i marken?
 • Hvordan ser økonomien ud i skovlandbruget ift. tilskud m.m.?
   

Bedriften har også arbejdet en del med kompost som næringsstofkilde. Vi kommer ind på håndteringen, processen og anvendelsen af kompost i det økologiske sædskifte.
Bedriften anvender desuden Cameleon-systemet, hvor der sås og radrenses med samme maskine. Vi vil dykke ned i systemets stærke og svage sider:

 • Giver konsekvent radrensning år efter år et mindre ukrudtstryk?
 • Hvilke afgrøder, jordtype m.m. egner sig særligt til Cameleon-systemet?
 • Er det en bevist strategi at kunne radrense ift. fremavlsafgrøderne?

Sædskiftet: Hybridrug, vårbyg, lupin (alle tre i fremavl), rødkløver og triticale.
Vi glæder os til at se jer til en faglig formiddag med masser af sparring og erfaringsudveksling.
 
Dagens program

Kl. 09.00-10.30

Kaffe og rundstykker

 • Præsentation af bedriften v. Henrik Jessen
 • Skovlandbrug, sædskifte, gødningsforsyning og samarbejde med biogasanlæg
 • Specialkonsulent Morten Winther Vestenaa fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL) vil fortælle om et projekt med fokus på plantevaserede sædskifter, hvori kompost indgår

Kl. 10.30-12.30

 • Marktur med fokus på de afgrøder, der dyrkes
 • Skovlandbrug i marken

Kl. 12.30-13.30

 • Netværk og frokost (sandwich og øl/vand)
 • Tak for i dag

Tilmelding via dette link