Naturmødet 2023: Hvordan kan landbrug og natur samarbejde?

Besøg Innovationscenter for Økologisk Landbrug på stand nr. 69 på Naturmødet 2023

Inger Bertelsen

Om arrangementet

Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder for at øge biodiversiteten på vores landbrugsarealer. Samtidig med en forbedring af agerlandet som levested for flere vilde plante- og dyrearter, vil vi opnå økosystemtjenester, der øger værdien af landbrugets produktion.

Kig forbi vores stand nr. 69 på Naturmødet 2023 og få en snak om, hvordan vi bedst udvikler rammerne for et fremtidigt landbrug, der både er til gavn for landmanden og agerlandets natur.

Vi har eksempler med fra vores arbejde:

  • Skovlandbrug, hvor træer bidrager positivt til bedriftens økonomi og klimaregnskab og markens økosystem
  • Funktionel biodiversitet, hvor agerlandskabet fungerer som levested for bestøvere og naturlige skadedyrsbekæmpere

Læs mere om Naturmødet 2023 og se hele programmet på naturmoedet.dk. Download også Naturmødets app og hold dig orienteret om program og aktiviteter.