Markvandring i økologiske markforsøg i Sønderjylland

Kom med når Syddansk Økologi og Innovationscenter for Økologisk Landbrug viser økologiske forsøg frem.

Om arrangementet

Fredag d. 23. juni 2023 kl. 10-13 ved Hydevadvej 56, 6230 Rødekro. 

Kom med i marken og se økologiske forsøg med optimeret dyrkning af efterårssået vårhvede, optimeret dyrkning af vinterhvede, arter af efterafgrøder til undersåning og etablering sammen med hovedafgrøden og efter ukrudtsbekæmpelse, sortsforsøg i vårbyg og vårhvede samt sortsforsøg med lupin.

Program:

Kl. 10.00-10.30 Velkomst og kaffe v. Poul Erik Nielsen, Syddansk Økologi.

Kl. 10.30-11.15 Optimeret dyrkning af efterårssået vårhvede og optimeret dyrkning af vinterhvede v. Lars Egelund Olsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Erfaringer med dyrkning af efterårssået vårhvede v. økologisk landmand og forsøgsvært Nicolai Greve.

Kl. 11.15-11.30 Sortsforsøg i vårbyg og vårhvede v. Tove Mariegaard Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Kl. 11.30-12.00 Sortsforsøg med smalbladet lupin. Konventionelt forsøg der er dyrket økologisk v. John Hansen og Birgitte Popp Andersen, Syddansk Økologi.

Kl. 12.00-12.30 Efterafgrødebørnehave med nye og kendte arter til undersåning v. Lars Egelund Olsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Kl. 12.30-13.00 Afrunding af dagen med sandwich og vand og fremvisning af mobil kornsorteringsmaskine fra Gl. Buurholt. 

Tilmelding:

Markvandringen er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning og skal ske på mail senest den 22. juni kl. 12 til niu@landbosyd.dk.

Dagen er arrangeret af Syddansk Økologi og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Spørgsmål til arrangementet kan rettes til pen@landbosyd.dk eller tove@icoel.dk.