Jordbundens Dag: jord og vand - kilde til liv

Fokus på klimarobuste jorde.

Om arrangementet

Jord og vand er grundlaget for fødevareproduktion, økosystemer og menneskers velbefindende. Forbedret jord- og vandforvaltning forbedrer landets evne til at modstå ekstreme klimahændelser som tørke, oversvømmelser og kulde/varme.

Vi indflyver med klimaperspektiver og kommer ned på - og i - jorden med faglige input fra forskere og landmand og slutter af med tanker om arealanvendelse og forvaltning af vand og jord i dansk perspektiv.

Program for dagen

9.30-10.00: Kaffen står fremme

10.00-10.15: Velkommen til Jordbundens dag 2023 – og en introduktion til dagen v. Henrik Haugaard-Nielsen, RUC

10.15-10.35: Klima: Der kommer større udsving, det bliver mere ujævnt, og når vi snakker vand, skal vi også snakke tørke v. Professor Eigil Kaas, Københavns Universitet og klimaforsker ved DMI.

10.40-11.00: Indholdet af organisk stof er nøglen til mange essentielle funktioner i jorden, herunder vandhusholdning. v. Janne Aalborg Nielsen, SEGES Innovation

11.05-11.25 :Jordsystemmodellerne kan bruges til at konkretisere fx vandstandsstigninger, så vi bliver bedre klædt på til at håndtere dem v Professor Jens Hesselbjerg Christensen, Københavns Universitet

11.30-11.50: Hvordan påvirkes jordbundsdyrene af fremtidens klima? v/ Professor. Martin Holmstrup, AU

Kl. 11.50: Opsamling og debat; v. Henrik Haugaard-Nielsen, RUC

Kl. 12.00-13.00: Stående frokost

13:05-13:55: Kan dyrkningsmetoderne mindske effekterne af ekstreme nedbørsforhold? Resultater fra et europæisk projekt under EJP SOIL. V. Loraine ten Damme, AU

13:30-13.50: Mine erfaringer med dyrkningssystemer og jordforbedring v. Niels Hansen, Haslev. Landmand og medlem af FRDK’s bestyrelse

14:05-14:15: Opsamling og kort debat; v Knud Tybirk, Food & Biocluster Denmark

14:15-14:30: Kaffe (tag det med ud på bordene)

14:30-14:50: Hvordan bruger vi bedst jordressourcen? - Nye tilgange til planlægning af arealanvendelse ud fra potentialer og begrænsninger i jord og hydrologi. v. Andreas Aagaard Christensen, RUC.

14:50-15:00: Opsamling og kort debat; v Knud Tybirk, Food & Biocluster Denmark

15:00–15:15: (mere kaffe) Hvad fik du ikke sagt? - og tak for i dag og kom godt hjem, v. Henrik Haugaard-Nielsen, RUC

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest 1. december 2023 på siden her:

Link til tilmelding