Inspirationsmøde med fokus på økologisk planteavl

Vækstsæsonen 2023 er i fuld gang og Fjordland afholder inspirationsmøde hos økolog Michael Bisgård.

Om arrangementet

På vores inspirationsmøde er der fokus på at udvikle og optimere den økologiske planteavl. 
Vi mødes på gårdspladsen og kører i marken og drøfter dyrkning af bedriftens afgrøder. Michael har en Jerseyko besætning og en økologisk planteavlsproduktion på godt 500 ha med raps, ærter, hestebønner, frøgræs, kløverfrø, kløvergræs og kartofler.
PROGRAM

 • Kl. 9.45 - 10.00: Ankomst, kaffe/the og rundstykker
 • Præsentation af bedriften v/Michael Bisgård.
 • Rundtur i marken hvor der bliver stillet skarpt på problemstillinger i:
  • Raps og bælgsæd: Sædskiftekrav og sædskiftesygdomme. Kan vi gå på kompromis for at skaffe tilstrækkeligt med N? ved chefkonsulent Inger Bertelsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug 
  • Raps, bælgsæd og frøgræs: Etablering og ukrudtsbekæmpelse. Nytter det at strigle og radrense? Hvor lidt ukrudtsbekæmpelse er nok? ved Jette Kjær, Fjordland.
  • Kløvergræs: Strategier i græsmarken. Hvornår er det tid til 1. slæt ved Jette Kjær, Fjordland.
  • Kartofler: Forspiring og renholdelse. Der bliver mulighed for at se den nye kartoffelrenser i aktion, hvis vejret tillader det. Ved Michael Bisgård.
  • Evt.
  • Afslutning med sandwich og øl/vand

Se mere og tilmeld dig senest 9. maj på Fjordlands hjemmeside.