Inspirationsmøde med fokus på økologisk grovfoder og planteavl

Nu hvor det er blevet sommer og første slæt er i hus, vil vi gå i marken og fokusere på robustheden i de økologiske sædskifter.

Om arrangementet

Torsdag 8. juni 2023 kl. 9.45-13.00 hos økolog Jeppe Bagge, Voldervej 22, 7620 Lemvig. 

Vi mødes hos Jeppe, som er mælkeproducent og driver 230 ha hovedsageligt med grovfoder, men som også har planteavl på en anden ejendom.

Dagens program: 

Ankomst - kaffe/the og rundstykker i laden. 

Præsentation af ejendommen v/Jeppe Bagge

Herefter kører vi i marken og vil have særligt fokus på: 

Arealer til afgræsning omkring gården. Optimal udnyttelse af afgræsningsarealerne og køernes adgang dertil. v/kvægrådgiver Louise Hilligsøe, KvægXperten

Robusthed i sædskiftet. Hvordan sikrer vi et robust sædskifte på sigt, og hvilke forhold er vigtige at have med i en sædskiftebetragtning? v/Dennis Weigelt Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Effektive efterafgrøder. Hvordan kan efterafgrøder passes ind i sædskiftet, hvor gør de mest gavn og hvordan skal de sammensættes og etableres? v/Dennis Weigelt Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Vinterhvede, bælgsæd og vinterraps. Ukrudtsbekæmpelse og gødskning. v/planterådgiver Nikolaj Wagner, Fjordland

Vi afslutter mødet med sandwich, øl og vand.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning via dette link og senest tirsdag 6. juni.

Markmødet afholdes af Fjordland i samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug og KvægXperten.