Drop In i markforsøgene

Tag med i marken og se aktuelle Landsforsøg med vintervikke som dæksæd og kløvergræsblandinger til bioraffinering.

Om arrangementet

Inger Bertelsen, der er ansvarlig for de økologiske landsforsøg i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, besøger forsøgene inden 1. slæt, og i den forbindelse vil hun gerne dele sin viden om emnet. Kom forbi, helt uforpligtende, hvis du har lyst til at se forsøgene. 

Vi mødes i forsøg hos Esben Møller Xu

Duk bare op - tilmelding er ikke nødvendig. 

Se beskrivelsen af forsøgene og forsøgsplaner her: 

Augustudlæg af kløvergræs med vintervikke

Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering

Besøget er arrangeret i samarbejde med ØkologiRådgivning Danmark.