Drop In i markforsøgene

Tag med lupinpionergruppen i marken

Hvid lupin
Inger Bertelsen

Om arrangementet

Torsdag d. 29. juni kl. 9.30. Adresse: I vejkanten ved Hydevadvej 60, 6230 Rødekro. 

Lupinpionergruppen mødes for at se på forsøg og lupinmarker sammen med Chefkonsulent Inger Bertelsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Samtidig kommer Specialkonsulent Irene Fisker, Innovationscenter for Økologisk Landbrug og fortæller om fodringsforsøg med lupin. 

Duk bare op - tilmelding er ikke nødvendig. 

Vi mødes i vejkanten ved Hydevadvej 60, 6230 Rødekro kl. 9.30. 

Her ser vi på sortsforsøg med smalbladet lupin Nordic Field Trial System - Forsøgsdokumentation: 011132323-002. Lupinsorter, Smalbladet, A og B-sorter. (dlbr.dk).

Herfra kører vi videre og ser på marker hos Filip Friis, Gram Slot og Flemming Skov. Der er bl.a. mulighed for at se forskellige såtidspunkter, forskellige sorter i blanding med vårhvede og Specialkonsulent Irene Fisker fortæller om forsøgsresultater med fodring af malkekøer med smalbladet lupin.