Afgræsningens positive effekter

Invitation til Kød- og naturgræsserudvalgets åbne møde

Køer på græs
Økologisk Landsforening

Om arrangementet

Onsdag d. 6. september 2023. Ryttervej 61, 7100 Vejle. 

Program  

Kl. 11.00 Velkommen og oplæg om holistisk management, v. Michael Kjerkegaard, Landmand og formand for HOPLA

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 12.30 Afgræsningens indflydelse på metan emission og kulstof i jord. v. Frank Oudshoorn, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Kl. 13.00 Introduktion til EOV-systemet som verificering af effekten af kvæg på græs v. Iben Alber Christiansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Kl. 13.45 Koens rolle i naturen for biodiversitet og som landskabsplejer v. Bo Levesen, Vejle kommune

Kl. 14.15 Kulstoffets betydning for jordens frugtbarhed og evne til at holde vand v. Jasper Månsson, Anabasis aps

Kl. 15.00 Afgang til køernes græsgange, hvor vi flytter dyrene til ny mark

Tilmeld dig her senest d. 1. september. 

Se invitation til arrangementet her