Åbent skovlandbrug

Velkommen til åbent skovlandbrug på Ellinglund, hvor du har mulighed for at se et af de større skovland-brugssystemer, vi har etableret herhjemme.

Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr

Om arrangementet

På dagen bliver du klogere på kvægs adfærd og velfærd i skovlandbrugssystemer, træers robusthed i systemer med dyr, og systemernes påvirkning af biodiversiteten. Du vil desuden få indsigt i nyeste viden om foderværdi af løv fra træer og kvægs præferencer for løv.

Program

10.00: Kaffe og velkomst v. Julie Rohde Birk, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og Gert Lassen, ejer Ellinglund

10.10: Kvægs adfærd og velfærd i skovlandbrugssystemer v. Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr

10.45: Fremvisning af skovlandbruget på Ellinglund v. Gert Lassen, Camilla Kramer og Julie Rohde Birk

  • Overvejelser i design- og etableringsfasen for at sikre et robust system og høj dyrevelfærd
  • Praktik, management, nybeplantning og vedligehold af systemet
  • Systemet i brug: Træernes robusthed i et afgræsningssystem med kvæg

12.00: Frokost

12.30: Foderværdi af løv og kvægs præferencer for løv v. Kirstine Flintholm Jørgensen, Center for Frilandsdyr

13.15: Biodiversitet i skovlandbrug v. Jørgen Aagaard Axelsen, Institut for ECOSCIENCE, Aarhus Universitet

14.00: Tak for i dag!

 

Der tages forbehold for ændringer.

 

Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)

Åbent skovlandbrug afholdes som en del af projektet Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST), som er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fonden for Økologisk Landbrug.